The Urban Jobi - All Jobi, All The Time.

När vatten ger energi

Att få energi från vatten är vanligt i Sverige. På sätt och vis är det solen som driver vattenkraften. Solens strålar värmer ytvattnet i hav och sjöar så att det avdunstar. När vattenångan stiger kyls den av, kondenseras och sen bildas moln som ger snö och regn. Vattenmassorna som forsar fram i älvar och åar på sin väg tillbaka mot hav och sjöar kan användas till att driva vattenkraftverk. Vattenkraften är förnybar och ger nästan inga utsläpp till miljön. Däremot blir den lokala miljön påverkad när man bygger kraftverk, dammar och regleringsmagasin. Man får alltså utvärdera vad det ena och det andra gör för oss.